© Powered by SiteSpirit

 

Samenwerkend gedrag: tips

Als je een conflict hebt, levert dat emoties op, heel begrijpelijk, mensen zijn immers geen robots. Je bent bijvoorbeeld gefrustreerd,  boos, verdrietig of je maakt je zorgen. 

Aan de mediationtafel worden deze emoties haast als vanzelf zichtbaar in je gedrag: misschien word je wat kortaf,  wat scherper in je taalgebruik, verhef je je stem, of beledig je de ander ook wel eerder dan je normaal gewend bent.

Iedereen heeft zo zijn eigen manieren, maar het resultaat is vaak het zelfde:  de ander wordt ook geraakt, de emoties lopen daarmee aan beide kanten op en het conflict escaleert. Dat pad leidt niet tot oplossingen.
Daarom hier enkele tips voor samenwerkend gedrag bij het oplossen van een conflict.


1.  Zoek naar het gezamenlijke.
Ook al lijk je recht tegenover elkaar te staan, er zijn bijna altijd zaken die je deelt met de ander, waar je hetzelfde over denkt, of waar je dezelfde doelen nastreeft.
Wat zijn jullie gezamenlijke belangen en doelen?

2. Richt je op de zaak, niet op de persoon.
Je kunt kritiek hebben op iemand's daden, maar wijs daarmee de ander als persoon niet af.  Door concreet te benoemen wat jou raakt of irriteert e.d. heb je minder kans dat de ander zich persoonlijk beledigd of aangevallen voelt.
Niet  "Jij bent",  maar "Jij doet/zegt/Ö."

3. Leef je in.
Probeer je in te leven in de ander:  wat is het perspectief van de ander? Probeer het te begrijpen.
Hoe zou jij je voelen als jij aan de andere kant stond?


4. Bouw voort op ideeŽn van de ander.
Kijk naar wat er goed is in de ideeŽn van de ander.  Benadruk het positieve, probeer niet vanuit je negatieve gevoelens reageren. Schuif ideeŽn niet lukraak aan de kant, maar voeg jouw eigen ideeŽn daar aan toe.
Van "Ja,  maarÖ." naar "Ja, ťn Ö

5. Neem verantwoordelijkheid
Soms zeg je iets dat de ander kwetst of zelfs beschadigt.  Neem dan verantwoordelijkheid voor wat je zegt en doet, en maak het eventueel ongedaan. Bijvoorbeeld door je excuses aan te bieden, te zeggen dat het je spijt.
"Het spijt me"

6. Vergeef de ander
Als de ander jou kwetst, daarvoor verantwoordelijkheid neemt en excuses maakt, blijf dan niet mokken en je ongenoegen voeden, maar vergeef hem of haar.
"Aanvaard excuses"

7. Help de ander om effectief te zijn
Misschien is de ander niet duidelijk, of begrijp je het niet. Wellicht is de ander niet zo vaardig om zich uit te drukken? Hoe dan ook, luister met een open mind;  stel vragen en wees nieuwsgierig naar wat de ander werkelijk bedoelt. Zo help je de ander om effectief te zijn in de samenwerking, en daarmee help je ook jezelf.
"Hoe bedoel je dat?"

8. Wees eerlijk
In een samenwerking is het onethisch om te liegen of de ander te misleiden.  Dus wees eerlijk. Aan de andere kant is het niet altijd zinvol of nodig om alles maar eerlijk te zeggen. Bedenk  wat de consequenties van je woorden kunnen zijn.  Je hoeft niet onnodig bot te zijn.
Wees open en eerlijk, passend bij de situatie en relatie.


© Powered by SiteSpirit